3D printing and modelling of customized implants and surgical guides for non-human primates

Xing Chen, Jessy K Possel, Catherine Wacongne, Anne F van Ham, P Christiaan Klink, Pieter R Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Citaten (Scopus)
830 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D printing and modelling of customized implants and surgical guides for non-human primates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences