5 december. Sinterklaas en nationale cultuur in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

244 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)54-68
TijdschriftSkript
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit