5' tRNA halves are highly expressed in the primate hippocampus and might sequence-specifically regulate gene expression

Julia Jehn, Jana Treml, Svenja Wulsch, Benjamin Ottum, Verena Erb, Charlotte Hewel, Roxana N Kooijmans, Laura Wester, Isabel Fast, David Rosenkranz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '5' tRNA halves are highly expressed in the primate hippocampus and might sequence-specifically regulate gene expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences