50 jier nammekunde op de Fryske Akademy

J.A. Mol, W.T. Beetstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)195-199
Aantal pagina's5
TijdschriftIt Beaken
Volume50
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit