50 Years of Emmonsia Disease in Humans: The Dramatic Emergence of a Cluster of Novel Fungal Pathogens

Ilan S Schwartz, Chris Kenyon, Peiying Feng, Nelesh P Govender, Karolina Dukik, Lynne Sigler, Yanping Jiang, J Benjamin Stielow, José F Muñoz, Christina A Cuomo, Alfred Botha, Alberto M Stchigel, G Sybren de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)e1005198
  TijdschriftPLoS Pathogens
  Volume11
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - nov. 2015

  Citeer dit