7 vragen & antwoorden over crowdsourcing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftInformatie Professional
Volume8
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit