8-OHdG levels in brain do not indicate oxidative DNA damage in Alzheimer's disease

J.M. te Koppele, P.J. Lucassen, A.N. Sakkee, J.G. van Asten, R. Ravid, D.F. Swaab, C.F.A. van Bezooijen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

309 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)819-826
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume17
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit