A 14th century Malay code of laws; The Nītisārasamuccaya

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)374-376
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit