A 3-year study reveals that plant growth stage, season and field site affect soil fungal communities while cultivar and GM-trait have minor effects

S.E. Hannula, W. De Boer, J.A. Van Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Citaten (Scopus)
296 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A 3-year study reveals that plant growth stage, season and field site affect soil fungal communities while cultivar and GM-trait have minor effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology