A 6-item scale for overall, emotional and social loneliness: confirmatory tests on survey data

J. de Jong Gierveld, T. van Tilburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A 6-item scale for overall, emotional and social loneliness: confirmatory tests on survey data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences