A Bayesian compositional estimator for microbial taxonomy based on biomarkers

K. Van den Meersche, J.J. Middelburg, K.E.R. Soetaert

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A Bayesian compositional estimator for microbial taxonomy based on biomarkers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering & Materials Science