A big prince in a tiny realm; Smallness, monarchy, and political legitimacy in the principality of Liechtenstein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)333-349
TijdschriftSwiss Political Science Review
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit