A bio-engineered soft-bottom environment: The impact of Lanice conchilega on the benthic species-specific densities and community structure

M. Rabaut, K. Guilini, V.H. Van Hoey, M. Vincx, S. Degraer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  99 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A bio-engineered soft-bottom environment: The impact of Lanice conchilega on the benthic species-specific densities and community structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences