A bioassay to compare the disease suppressive capacity of pasture soils

B.E.A. Dignam, M. O'Callaghan, L.M. Condron, J.M. Raaijmakers, G.A. Kowalchuk, S.A. Wakelin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

259 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A bioassay to compare the disease suppressive capacity of pasture soils'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology