A Biosensor for the Mitotic Kinase MPS1 Reveals Spatiotemporal Activity Dynamics and Regulation

Timo E F Kuijt, Maaike L A Lambers, Sonja Weterings, Bas Ponsioen, Ana C F Bolhaqueiro, Debbie H M Staijen, Geert J P L Kops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Biosensor for the Mitotic Kinase MPS1 Reveals Spatiotemporal Activity Dynamics and Regulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds