A body of text: Revisiting textual performances of gender and sexuality on the internet

N. van Doorn, S. Wyatt, L. Zoonen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)357-374
  TijdschriftFeminist Media Studies
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit