A broader role for AmyR in Aspergillus niger: regulation of the utilisation of D-glucose or D-galactose containing oligo- and polysaccharides

P.A. vanKuyk, J.A. Benen, H.A. Wosten, J. Visser, R.P. de Vries

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A broader role for AmyR in Aspergillus niger: regulation of the utilisation of D-glucose or D-galactose containing oligo- and polysaccharides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences