A call for transdiagnostic attention to insomnia and its treatment in mental healthcare

Joyce E Reesen, Adriaan W Hoogendoorn, Jeanne Leerssen, Jaap Lancee, Tessa F Blanken, Neeltje M Batelaan, Patricia van Oppen, Philip J Batterham, Eus J W van Someren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e14049
TijdschriftJournal of Sleep Research
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 13 feb. 2024

Citeer dit