A case of chromoblastomycosis by Fonsecaea nubica indicating an insect route of transmission

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftMycoses
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit