A case of cross-reactivity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Studies using chemical inhibitors have suggested that p38 MAP kinase is a key regulator of Wnt/beta-catenin signaling. In this issue, Verkaar et al. (2011) show that cross-reactivity of p38 inhibitors with casein kinase Idelta/varepsilon is responsible for Wnt/beta-catenin pathway inhibition.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-410
TijdschriftChemistry & Biology
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A case of cross-reactivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit