A case of disseminated sporotrichosis caused by Sporothrix brasiliensis

Blenda Fernandes, Rachel Basques Caligiorne, Dayana Monteiro Coutinho, Renata R. Gomes, Fabiana Rocha-Silva, Amanda Sanchez Machado, Emanoelle Fernandes Rutren La Santrer, Claudia Barbosa Assunção, Cássio Ferreira Guimarães, Maria Silvia Laborne, Mauricio Buzelin Nunes, Vania A. Vicente, Sybren de Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A case of disseminated sporotrichosis caused by Sporothrix brasiliensis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences