A case of musical preference for Johnny Cash following deep brain stimulation of the nucleus accumbens

Mariska Mantione, Martijn Figee, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A case of musical preference for Johnny Cash following deep brain stimulation of the nucleus accumbens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences