A cat with nine lives: Rural history in the Netherlands after 1900

P.J. van Cruijningen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A cat with nine lives: Rural history in the Netherlands after 1900'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics

Social Sciences