A century of ecosystem change: human and seabird impacts on plant species extirpation and invasion on islands

Thomas K. Lameris, Joseph R. Bennett, Louise K. Blight, Marissa Giesen, Michael H. Janssen, Joop J.H.J. Schaminée, Peter Arcese

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

229 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A century of ecosystem change: human and seabird impacts on plant species extirpation and invasion on islands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds