Honderd jaar kiesrecht in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

21 Downloads (Pure)

Samenvatting

The publication briefly describes the role of the Association for Gender History in the celebration of the enfranchisement. Thanks to the intervention of the Association, the celebration was not restricted to male suffrage.
Vertaalde titel van de bijdrageA century of suffrage in the Netherlands
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's1
TijdschriftHistorica
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Honderd jaar kiesrecht in Nederland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit