A cerebellar mechanism for learning prior distributions of time intervals

D. Narain, Evan D Remington, C.I. De Zeeuw, Mehrdad Jazayeri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

268 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A cerebellar mechanism for learning prior distributions of time intervals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds