A Chaoborus bibliography

J.C. Roth, S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)100-110
  TijdschriftBulletin of the Entomological Society of America
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit