A characterization of the molecular phenotype and inflammatory response of schizophrenia patient-derived microglia-like cells

Paul R Ormel, Chotima Böttcher, Frederieke A J Gigase, Roy D Missall, Welmoed van Zuiden, M Camila Fernández Zapata, Dilara Ilhan, Michelle de Goeij, Evan Udine, Iris E C Sommer, Josef Priller, Towfique Raj, René S Kahn, Elly M Hol, Lot D de Witte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A characterization of the molecular phenotype and inflammatory response of schizophrenia patient-derived microglia-like cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences