A chronology of new European sites of attachment for the invasive brown alga Sargassum muticum 1973-1981

A.T. Critchley, W.F. Farnham, S.L. Morrell

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)799-811
  TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit