A classification system for isolated brackish inland waters, based on median chlorinity and chlorinity fluctuation

G.C. Heerebout

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)494-503
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit