'A collection, an enormous accumulation of movements and ideas.' Research documentation for the digital edition of the Volledige Werken (complete Works) of Willem Frederik Hermans

P.W. Kegel, B.R.I. van Elsacker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-80
Aantal pagina's18
TijdschriftJahrbuch für Computerphilologie
Volume8
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit