A Colonial Cacicazgo: the Mendozas of Seventeenth-Century Tepexí de la Seda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

282 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-106
Aantal pagina's19
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume89
StatusGepubliceerd - okt. 2010

Citeer dit