A colourful circle around San Giuliano dei Fiamminghi in Rome at the start of the nineteenth century

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203-214
Aantal pagina's12
TijdschriftRevue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art
VolumeLXXXVIII
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit