A combination of host ecology and habitat but not evolutionary history explains differences in the microbiomes associated with rotifers

Ester M. Eckert, Tommaso Cancellario, Paul L. E. Bodelier, Steven A. J. Declerck, Liang Diwen, Sainur Samad, Monika Winder, Libin Zhou, Diego Fontaneto* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A combination of host ecology and habitat but not evolutionary history explains differences in the microbiomes associated with rotifers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology