A comment on the energy flow concept

J.A.L. Mertens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)71-73
  TijdschriftInternational Studies on Sparrows
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit