A common cofilin activity cycle in invasive tumor cells and inflammatory cells

J. van Rheenen, J. Condeelis, M. Glogauer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

102 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A common cofilin activity cycle in invasive tumor cells and inflammatory cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences