A common cofilin activity cycle in invasive tumor cells and inflammatory cells

J. van Rheenen, J. Condeelis, M. Glogauer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A common cofilin activity cycle in invasive tumor cells and inflammatory cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences