A common genetic variant within SCN10A modulates cardiac SCN5A expression

Malou van den Boogaard, Scott Smemo, Ozanna Burnicka-Turek, David E Arnolds, Harmen J G van de Werken, Petra Klous, David McKean, Jochen D Muehlschlegel, Julia Moosmann, Okan Toka, Xinan H Yang, Tamara T Koopmann, Michiel E Adriaens, Connie R Bezzina, Wouter de Laat, Christine Seidman, J G Seidman, Vincent M Christoffels, Marcelo A Nobrega, Phil BarnettIvan P Moskowitz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

212 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A common genetic variant within SCN10A modulates cardiac SCN5A expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences