A common registration-to-publication automated pipeline for nomenclatural acts for higher plants (International Plant Names Index, IPNI), fungi (Index Fungorum, MycoBank) and animals (ZooBank)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A common registration-to-publication automated pipeline for nomenclatural acts for higher plants (International Plant Names Index, IPNI), fungi (Index Fungorum, MycoBank) and animals (ZooBank)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology