A compact dual promoter adeno-associated viral vector for efficient delivery of two genes to dorsal root ganglion neurons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A compact dual promoter adeno-associated viral vector for efficient delivery of two genes to dorsal root ganglion neurons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences