A comparative analysis of cladoceran communities from different water body types: patterns in community composition and diversity

T. De Bie, S. Declerck, K. Martens, Luc De Meester, L. Brendonck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative analysis of cladoceran communities from different water body types: patterns in community composition and diversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology