A comparative analysis of the market for paintings in 16th and 17th century Antwerp and Amsterdam using ECARTICO

Harm Nijboer, Marten Jan Bok, Anne - Rieke van Schaik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 04 jul. 2017

Citeer dit