A comparative approach towards ethnic segregation patterns in Belgian cities using multiscalar individualized neighborhoods

Lena Imeraj, D. Willaert, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative approach towards ethnic segregation patterns in Belgian cities using multiscalar individualized neighborhoods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences