A Comparative Functional Approach to the Host Detection Behaviour of Parasitic Wasps. 1. A Qualitative Study on Eucoilidae and Alysiinae

L.E.M. Vet, J.J.M. van Alphen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Comparative Functional Approach to the Host Detection Behaviour of Parasitic Wasps. 1. A Qualitative Study on Eucoilidae and Alysiinae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences