A comparative study of byssogenesis on zebra and quagga mussels: the effects of water temperature, salinity and light-dark cycle

B.M.C. Grutters, M.J.J.M. Verhofstad, G. van der Velde, S. Rajagopal, R.S.E.W. Leuven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-129
TijdschriftBiofouling
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit