A comparative study of education and development in Cambodia and Uganda from the civil wars to the present

L. Un

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte Nordholt, H.G.C., Promotor
  • Henley, D.E.F., Promotor
  • Brummelhuis, H.C.F., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning19 apr. 2012
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit