A comparative study of nucleostemin family members in zebrafish reveals specific roles in ribosome biogenesis

Paul B Essers, Tamara C Pereboom, Yvonne J Goos, Judith T Paridaen, Alyson W Macinnes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative study of nucleostemin family members in zebrafish reveals specific roles in ribosome biogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences