A comparative study of the use of inorganic carbon resources by Chara aspera and Potamogeton pectinatus

M. Van den Berg, H. Coops, J. Simons, J. Pilon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  77 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparative study of the use of inorganic carbon resources by Chara aspera and Potamogeton pectinatus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences