A Comparison between Global and Local Features for Computational Classification of Folk Song Melodies

P. van Kranenburg, A. Volk, F. Wiering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Comparison between Global and Local Features for Computational Classification of Folk Song Melodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities