A comparison between the homocyclic aromatic metabolic pathways from plant-derived compounds by bacteria and fungi

Ronnie J. M. Lubbers, Adiphol Dilokpimol, Jaap Visser, Miia R. Makela, Kristiina S. Hilden, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Volume37
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2019

Citeer dit