A Comparison of 5 Sampling Techniques for Zooplankton

D.A. De Vries, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)273-274
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit